KÖZJEGYZŐI OKIRAT ÜGYINTÉZÉSE

Számos olyan okirat létezik, amelyeket a nemzetközi hitelesítést megelőzően valamilyen közjegyző által hitelesített okiratba kell foglalni. A hitelesítendő okirat közjegyzői okiratba foglalásában, másolathitelesítésében vagy aláíráshitelesítésében is tudunk segíteni.

MELYEK A FŐBB KÖZJEGYZŐI

HITELESÍTÉSI MÓDOK?

KÖZJEGYZŐI OKIRATBA FOGLALÁS

Közjegyzői okiratba foglalás esetén a közjegyző közhitelesen tanúsítja azt, hogy a közjegyzői okirat igazolja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az okiratban szerepel.

A közjegyzői okiratba foglalás tipikusan a következő okiratok esetén megszokott:

  • Szerződések (pl.: adásvételi, ajándékozási, házassági, öröklési, tartási, életjáradéki, kölcsönszerződés, zálogszerződés stb.)

  • Nyilatkozatok (pl.: végrendelet, kiskorú gyermek külföldre utazásához szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat, reprodukciós eljáráshoz szükséges nyilatkozat, befogadó nyilatkozat, tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás stb.)

KÖZJEGYZŐI MÁSOLATHITELESÍTÉS

Közjegyzői másolathitelesítés esetén a közjegyző az eredti okirat másolatát látja el bélygzőjével és aláírásával. Ez azt hivatott tanúsítani, hogy az eredeti okiratról készített másolat mindenben megegyezik az eredeti okirattal.

Közjegyzői hiteles másolat lényegében bármilyen eredeti okiratról készíthető. Néhány okirat, amiről készthető közjegyzői hiteles másolat:

  • Személyi igazolvány

  • Lakcímkártya

  • Útlevél

KÖZJEGYZŐI ALÁÍRÁSHITELESÍTÉS

Ha azt akarjuk, hogy a nyilatkozatot vagy szerződést aláíró személyek kiléte kerüljön igazolásra az okiratban, akkor közjegyzői aláíráshitelesítésre van szükségünk.

Az okiraton szereplő aláírás vagy aláírások hitelesítésével a közjegyző hivatalosan igazolja a nyilatkozatot vagy szerződést aláíró személy vagy személyek kilétét.

Néhány példa:

  • Vállalkozási szerződés

  • Fuvarozási szerződés

  • Meghatalmazás

Ajánlatot kérek!