OKIRATOK

 

A HITELESÍTÉS MENETE

OKIRATONKÉNT ELTÉRŐ

Az okiratok hitelesítésének menete az okiratot kiállító szervtől és a felhasználási országtól függően eltérő.

 MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI

OKIRATOKAT IS HITELESÍTÜNK

Fontos, hogy magyar hitelesítésre kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított magyar okiratok kerülhetnek. A külföldön kiállított okiratokat magyar közjegyzői okiratként vagy a kiállító országban hitelesíttetjük.

ÉRDEKLŐDJ A FELHASZNÁLÁSI ORSZÁGBAN

Ajánlatkérés előtt mindenképp érdeklődjön a felhasználási ország hatóságánál (ahol az okiratot fel kívánja használni) hogy pontosan milyen hitelesítésre van szüksége és milyen típusú fordítást fogad el.

LEGGYAKRABBAN A KÖVETKEZŐ OKIRATOKKAL

TALÁLKOZUNK A HITELESÍTÉS SORÁN:

CÉGES OKIRATOK

 • Cégkivonat

 • Cégmásolat

 • Cégbizonyítvány

 • Társasági Szerződés

 • Alapító Okirat

 • Társasági Határozat

 • Részvénykönyv

 • Tagjegyzék

 • Bankszámla Igazolás

 • Számla

SZEMÉLYES OKIRATOK

 • Anyakönyvi Kivonat

 • Családi Állapot Igazolása

 • Erkölcsi Bizonyítvány

 • Érettségi Bizonyítvány

 • Leckekönyv

 • Diploma

 • Nyelvvizsga Bizonyítvány

 • Illetőségigazolás

 • Orvosi Igazolás

 • Útlevél

EGYÉB OKIRATOK

 • Tulajdoni Lap

 • Térképmásolat

 • Bírósági Jegyzőkönyv

 • Bírósági Határozat

 • Hatósági Határozat

 • Hatósági Jegyzőkönyv

 • Közjegyzői Okirat

 • Állatorosi Igazolás

 • Meghatalmazás

 • Rendőrségi Jegyzőkönyvek

Ajánlatot kérek!